SmartEVC Platform

Rezultate proiect

Rezultate obținute

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului Smart EVC, derulat în perioada iunie 2020 – aprilie 2022, pot fi consultate accesând documentul de mai jos:

Concurs inginer de dezvoltare tehnologică - IDT / inginer de dezvoltare tehnologică III - IDT III

În cadrul Concursului pentru ocuparea posturilor și acordarea gradelor de inginer de dezvoltare tehnologică (IDT) și inginer de dezvoltare tehnologică gradul III (IDT III) la ASSIST Software, organizat în data de 18.04.2022un număr de 11 cercetători au obținut gradele de IDT și, respectiv, IDT III.
 

Livrabil:

Rezumatul Etapei III de implementare a proiectului Smart EVC

Livrabil:

Rezumatul Etapei II de implementare a proiectului Smart EVC

Livrabil:

Rezumatul Etapei I de implementare a proiectului Smart EVC

Articol științific

Titlul articolului: Electric Vehicle Smart Charging Reservation Algorithm

Status: publicat

Abstract:

Adoptarea pe scară largă a electromobilității constituie una dintre măsurile menite să reducă poluarea aerului cauzată de combustibilii fosili tradiționali. Cu toate acestea, mai mulți factori încetinesc în prezent acest proces, de la infrastructura de încărcare insuficientă, capacitatea bateriilor și timpii lungi de așteptare și de încărcare, până la factori psihologici. Pe lângă anxietatea legată de autonomie, frustrarea șoferilor de vehicule electrice este alimentată și mai mult de incertitudinea identificării unui punct de încărcare disponibil pe traseul lor. Pentru a aborda această problemă, propunem o soluție care depășește limitările funcției „Reserve now” asigurată de standardul OCPP, permițând conducătorilor auto să facă rezervări de încărcare pentru zilele următoare, în special atunci când planifică o călătorie pe o distanță mai mare. Am creat un algoritm care generează intervale de rezervare pe baza istoricului de rezervări și tranzacții al stației de încărcare. Ulterior, am efectuat o serie de teste care au dat rezultate promițătoare, neexistând suprapuneri de rezervări, cu ocuparea mai multor stații, evitându-se cozile și asigurându-se, astfel, o distribuție adecvată a resurselor energetice disponibile, crescând în același timp satisfacția utilizatorului final. Soluția noastră este independentă de metoda de rezervare OCPP și prin urmare, procesele de autentificare și de rezervare efectuate de algoritmul propus se desfășoară numai prin intermediul sistemului central, autorizând numai creatorul rezervării să înceapă tranzacția la conectorul rezervat.
 
Articolul integral poate fi consultat și descărcat prin accesarea butonului de mai jos: 

Articol științific

Titlul articolului: Smart Scheduling of Electric Vehicles Based on Reinforcement Learning

Status: publicat

Abstract:

Pe măsură ce politicile și reglementările în vigoare se concentrează pe protecția mediului și reducerea gazelor cu efect de seră, asistăm la o schimbare graduală în industria transporturilor în ceea ce privește electromobilitatea. Cu toate acestea, există mai multe aspecte care trebuie abordate pentru a încuraja adoptarea vehiculelor electrice la scară mai largă. În acest scop, propunem o soluție capabilă să abordeze mai multe aspecte legate de programarea operațiunilor de încărcare a vehiculelor electrice, cum ar fi gestionarea abuteiajelor, programarea în avans a unei stații de încărcare și posibilitatea ca șoferii de vehicule electrice să planifice călătorii lungi optimizate. Sistemul inteligent de programare a încărcării pe care îl propunem ia în considerare o varietate de factori, cum ar fi nivelul de încărcare a bateriei, distanța parcursă, stațiile de încărcare din apropiere, alte programări și viteza medie. Având în vedere lipsa seturilor de date necesare pentru a antrena algoritmii de reinforcement learning, noutatea soluției recomandate constă în simulatorul de scenarii, care generează seturile de date etichetate necesare pentru a antrena algoritmul. Pe baza scenariilor generate, am creat și am antrenat o rețea neuronală care utilizează un istoric al situațiilor anterioare pentru a identifica stația de încărcare optimă și intervalul de timp necesar pentru reîncărcare. Rezultatele sunt promițătoare, iar pentru activitatea viitoare plănuim să antrenăm modelul DQN folosind date reale.
 
Articolul integral poate fi consultat și descărcat prin accesarea butonului de mai jos: 

Articol științific

Titlul articolului: Prezentarea generală a protocolului OCPP pentru stațiile de încărcare a vehiculelor electrice și hibride plug-in

Status: publicat

Abstract:

Analizând situația curentă în ceea ce privește poluarea la nivel global, am investigat situația mobilității cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Am accesat baze de date științifice din mediul online pentru a identifica articole și lucrări de cercetare relevante pentru articolul prezent. Cercetarea noastră constă într-o analiză a vehiculelor hibride plug-in, a vehiculelor electrice și a stațiilor de încărcare, precum și o clasificare a protocoalelor OCPP, cu recomandări pentru cercetări viitoare. Am identificat inconveniențele vehiculelor clasice și beneficiile vehiculelor electrice; factorii ce influențează infrastructura stațiilor de încărcare; soluțiile implementate în remedierea deficiențelor prezentate de stațiile de încărcare, precum și beneficiile implementării OCPP.
 
Articolul integral poate fi consultat prin accesarea butonului de mai jos: 

Articol științific

Titlul articolului: Hybrid Power Management System for LoRa Communication Using Renewable Energy

Status: publicat

Abstract:

Eficiența managementului energetic reprezintă o problemă de actualitate pentru rețelele de senzori Internet of Things (IoT), deoarece un senzor poate fi amplasat în locuri greu accesibile și trebuie să transmită date fără a necesită prea multă mentenanță. O caracteristică a tehnologiei LoRa este vârful de curent ridicat în timpul procedurii de transmitere a datelor. Aceste vârfuri de curent pot reduce durata de viață a surselor de energie convenționale. Astfel, pentru a proteja bateria convențională a senzorului wireless de degradare în timpul descărcării rapide, un sistem hibrid de stocare a energiei poate ajuta. Acest articol prezintă proiectarea și dezvoltarea unui senzor LoRaWAN alimentat de un sistem hibrid de stocare a energiei și o soluție de management al energiei care poate fi integrată în nod. 

 Articolul integral poate fi consultat prin accesarea butonului de mai jos: 

Articol științific

Titlul articolului: Design pattern-uri în dezvoltarea platformelor software de încărcare a vehiculelor electrice

Status: publicat

Abstract:

Dezvoltarea și întreținerea sistemelor software complexe, supuse unor schimbări frecvente, au beneficiat de implementarea design pattern-urilor, care facilitează mentenanța sistemelor. Prezentul articol ilustrează rolul esențial pe care îl joacă design pattern-urile în schițarea arhitecturii software pentru o platformă de gestionare a alimentării vehiculelor electrice. Am integrat o serie de pattern-uri pentru a crea o structură solidă pentru API (Application Programming Interface). De asemenea, am explorat utilizarea de design pattern-uri cloud în procesul de implementare, pentru a asigura o aplicație cloud multi-tenant corespunzătoare, cu cea mai bună izolare a ”tenanților”. Scopulacestui articol este de a prezenta cititorilor studiul de caz propus, prin descrierea pașilor urmați în dezvoltarea unei platforme complexe, prin implementarea design pattern-urilor și a resurselor cloud, susținând utilizarea de soluții de înaltă calitate în fiecare etapă a dezvoltării unui proiect. În concluzie, rezultatele sunt promițătoare, iar funcționalitatea pattern-urilor selectate pentru acest tip de platforme va fi evaluată în perioada de implementare a proiectului. În general, design pattern-urile s-au dovedit a fi esențiale în procesul de dezvoltare software, asigurând o comunicare eficientă între membrii echipei și, mai ales, soluții software de calitate. 

Articolul integral poate fi consultat și descărcat prin accesarea butonului de mai jos: 

Articol științific

Titlul articolului: Large-Scale Internet of Things Multi-Sensor Measurement Node for Smart Grid Enhancement

Status: publicat

Abstract:

Infrastructura de energie electrică a revoluționat întreaga lume, iar modul nostru de viață s-a schimbat complet. Întrucât cererea pentru energie este crește într-un ritm alert, rețeaua este suprasolicitată, ceea ce duce la pene de curent tot mai
frecvente. Astfel, se impune identificarea cu celeritate a unor soluții eficiente pentru a satisface această cerere de energie din ce în ce mai mare. Prin utilizarea infrastructurii Internet of Things, putem gestiona de la distanță punctele de distribuție, primind date care pot prezice eventualele puncte de defecțiune viitoare ale rețelei. În această lucrare prezentăm proiectarea unui nod de senzori fără fir complet reconfigurabil care poate detecta mediul rețelei inteligente. Prototipul propus utilizează o platformă hardware dezvoltată modular, care poate fi integrată cu ușurință în conceptul
de rețea inteligentă într-o manieră scalabilă și colectează date utilizând protocolul de comunicare LoRaWAN. Arhitectura proiectată a fost testată pe o perioadă de 6 luni, dovedind fezabilitatea și scalabilitatea sistemului și deschizând noi direcții în ceea ce privește predicția defecțiunilor de la distanță a comutatoarelor de joasă tensiune/medie tensiune din rețeaua electrică.

Articolul integral poate fi consultat și descărcat prin accesarea butonului de mai jos: 

Articol științific

Titlul articolului: Internet of Things Concept in the Context of the COVID-19 Pandemic: A Multi-Sensor Application Design

Status: publicat

Abstract:

În această lucrare prezentăm proiectarea, dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat pentru managementul pacientului COVID-19, utilizând infrastructura de comunicații LoRaWAN. Sistemul propus oferă anumite avantaje în comparație cu alte soluții similare, permițând monitorizarea de la distanță a simptomelor și a stării de sănătate, care poate fi aplicată persoanelor izolate sau aflate în carantină, fără nicio interacțiune externă cu pacientul. Dispozitivul portabil IoT poate monitoriza parametrii stării de sănătate, cum ar fi pulsul, saturația oxigenului în sânge și temperatura corpului, precum și locația curentă. Pentru a testa performanța sistemului propus, au fost monitorizate două persoane aflate în carantină, pe perioada celor 14 zile de carantină standard. Pe baza datelor transmise către centrul de monitorizare, personalul medical a decis, după câteva zile de monitorizare, atunci când valorile măsurate au fost în afara parametrilor normali, să efectueze un test RT-PCR pentru una dintre cele două persoane, confirmând infecția cu virusul SARS-CoV2. Trebuie să subliniem gradul ridicat de scalabilitate al soluției propuse, care poate supraveghea un număr mare de pacienți în același timp, datorită protocolului de comunicare LoRaWAN utilizat. Această soluție poate fi implementată cu succes de către autoritățile locale pentru a crește capacitățile de monitorizare, salvând, de asemenea, vieți.

Articolul integral poate fi consultat și descărcat prin accesarea butonului de mai jos: 
ro_RORomanian