Întâlnirea tehnică – Etapa 1 proiect Smart EVC

În data de 07 octombrie 2020 a avut loc o întâlnire tehnică aferentă primei etape a proiectului Smart EVC. Aceasta s-a desfășurat la sediul coordonatorului ASSIST Software în format mixt. Participanții au fost prezenți atât on-site, cât și online, cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Primul element de pe agenda întâlnirii a fost prezentarea stadiului realizării primei etape din implementarea proiectului. Astfel, au avut loc discuții cu privire la site-ul  proiectului, studiul tehnologiilor și arhitectura software. Membrii echipei USV au prezentat documentația privind algoritmii Reinforcement Learning. 

De asemenea, a fost descris progresul înregistrat în elaborarea livrabilelor și au fost ilustrate elementele arhitecturale ale platformei Smart EVC. Printre aceastea se regăsește și versiunea Mobile, reprodusă în imaginea de mai jos. În vederea realizării indicatorilor asumați prin cererea de finanțare, experții tehnici din cadrul proiectului vor realiza o serie de articole științifice. Subiectul și structura acestora au fost discutate în cadrul întâlnirii. 

În încheiere, membrii echipelor ASSIST Software și ai USV au trasat pașii următori, precum setup-ul conexiunii OCPP, stabilirea detaliilor legate de articolele științifice, precum și despre proiectarea algoritmilor Reinforcement Learning.